Ons Tilburg
Aankondigingen
Grappige foto’s uit Tilburg
Heb jij ook een leuke/grappige/hilarische of gewoon een mooie...
Bloggen op Onstilburg
Onstilburg biedt aan ondernemers  een platform aan om blogs te...

TILBURG – Is de term ‘katholiek’voorbehouden aan de Rooms-Katholieke kerk en wat betekent die eigenlijk? Die vragen beantwoordt prof. dr. Marcel Sarot op vrijdag 26 april wanneer hij de leerstoel Fundamentele Theologie aanvaardt aan de Tilburg School of Catholic Theology.

De aanleiding voor dit onderwerp was een klein relletje dat in januari in de Nederlandse pers ontstond toen bekend werd dat het Vaticaan de internetextensie .catholic had aangevraagd.
Het was de bedoeling van het Vaticaan om deze extensie te gebruiken voor instellingen en organisaties die de autoriteit van de Heilige Stoel erkennen. In protestantse kring werd de vraag aan de orde gesteld of de Rooms-Katholieke kerk op deze wijze niet ten onrechte de aanduiding ‘katholiek’ voor zichzelf reserveerde. Immers, ook protestantse kerken zijn katholiek, wanneer je de betekenis van dat woord goed begrijpt.

De ophef is voor Marcel Sarot voldoende aanleiding geweest om de term ‘katholiek’ op verschillende niveaus te bestuderen. Allereerst laat hij zien dat soortgelijke problemen als bij het gebruik van de term ‘katholiek’ zich voordoen bij termen als ‘hervormd,’ ‘christelijk’ en ‘protestant’.
Ook in die gevallen zijn de kerken of religieuze instellingen die deze termen gebruiken, er niet in geslaagd deze problemen op te lossen.

Vervolgens laat hij op een meer formeel niveau zien dat de term ‘katholiek’ een zogenaamde title term is, een beschrijvende term die soms als eigennaam fungeert. Net als bij andere title terms is dit gebruik historisch gegroeid en is het zo ingeburgerd dat er niet veel tegen te doen is. Tegelijkertijd is het wel een verklaring van een deel van de verwarring rond deze term: wanneer de Rooms-Katholieke kerk ‘katholiek’ als eigennaam gebruikt, zoals zij dit sinds de vroege kerk heeft gedaan, en protestantse kerken hem als beschrijvende term verstaan, is een misverstand geboren.

Tenslotte onderzoekt Sarot hoe de Rooms-Katholieke kerk de term ‘katholiek’ gebruikt in oecumenisch perspectief. Enerzijds zijn ook in protestantse kerken elementen van katholiciteit aanwezig, anderzijds tast de verdeeldheid van de kerken de katholiciteit van de Rooms-Katholieke kerk aan.

Sarot eindigt door te beklemtonen dat wanneer in de geloofsbelijdenis de katholiciteit van de kerk beleden wordt, dat niet alleen gaat over wat voor waar wordt gehouden, maar ook dat de gelovigen zich ergens toe verbinden. Ze beloven dan dat ze zich zullen inzetten voor het opheffen van de kerkelijke verdeeldheid die hen nu verhindert de volheid van de katholiciteit van de kerk tot uitdrukking te brengen. Deze oecumenische opdracht, zo constateert Sarot, heeft nog niets van zijn actualiteit verloren.

Bron: uvt.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Backless Lace Wedding Dresses cheap bridesmaid dressesCheap IWC Replica Watches cheap rolex replicasrolex replica watches